Veleposlaništvo RS Skopje /Častni konzulati /Pristojnosti konzulata in častnega konzula /

 


V skladu z Zakonom RS o zunanjih zadevah so naloge konzulatov in častnih konzulov naslednje:
 
- varovanje interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-

  pravnih zadev;

- spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja;

- poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na konzularnem območju in širše o dogajanju v

  sprejemni državi;

- razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter posebna skrb

  za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi;

- vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju;

- skrb za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu v

  sprejemni državi.