Veleposlaništvo RS Skopje /

Dobrodošli na spletnih straneh Veleposlaništva Republike Slovenije v Skopju

Danes, v nedeljo, 15. januarja 2017, je prav poseben dan v zgodovini Slovenije. Pred točno petindvajsetimi leti je naša država postala mednarodno priznana in se je s tem neizbrisno uvrstila na svetovni zemljevid. To je bil čaroben čas, ki se še vedno tako čudi in je spomin nanj živ, kot le kaj.

Pa tudi tisto leto je bilo sploh nekaj posebnega – še zato, ker sta Slovenija in Makedonija vzpostavili diplomatske odnose, Slovenija je potem celo kot prva država odprla svoje veleposlaništvo v Skopju, prvo makedonsko pa je bilo odprto ravno v Ljubljani. Ta dejstva so danes že del diplomatske zgodovine, a vseeno ostajajo z nami v vsakdanjem življenju.

Oba jubileja, obe petindvajsetletnici, smo obeležili minuli petek, 13. januarja, ko smo v Galeriji NLB v središču mesta odprli fotografsko razstavo o lipicancih. Lipicanec je pasma konja, ki jo v kraju Lipica v jugozahodni Sloveniji že pol tisočletja gojijo pozorne in z naravo povezane slovenske roke. Avtorica razstave je Alenka Slavinec, mednarodno priznana fotografinja, ustvarjalka in umetnica vizualnih komunikacij svetovnega slovesa.

Tako smo s prvim diplomatskim dogodkom v Skopju letos pričeli serijo dogodkov, s katerimi bomo počastili petindvajseto obletnico diplomatskih odnosov. Z ravno takim številom izstopajočih diplomatskih, gospodarskih in kulturnih dogodkov po vsej državi bomo pokazali in  prikazali pestro paleto diplomatskih stikov med državama in njunimi prebivalci. Iz preteklosti gremo v prihodnost.  

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Prof. dr. Milan Jazbec

Veleposlanik___________________________________________________________________

Денес, во недела, 15 јануари 2017 година, е навистина посебен ден во историјата на Словенија. Пред точно дваесет и пет години нашата држава беше меѓународно призната и со тоа неизбришливо се запиша на световната карта. Тоа беше возбудливо време кое сè уште се чувствува, како и неговата меморија која е жива како секогаш.

Таа година беше посебна по уште нешто – по тоа, што Словенија и Македонија воспоставија дипломатски односи, а Словенија потоа како прва држава ја отвори својата амбасада во Скопје, првата македонска амбасада пак беше отворена токму во Љубљана. Овие факти денес се веќе дел од дипломатската историја, а сеедно остануваат со нaс во секојдневното живеење.

Двата јубилеи, двете 25-годишнини, ги обележавме минатиот петок, 13 јануари, кога во НЛБ Галеријата во центарот на градот ја отворивме фотографската изложба за липицанците. Липицанците се вид на коњи, кои се одгледуваат во местото Липица во југозападна Словенија повеќе од пола милениум од внимателните и со природата поврзани словенечки раце. Автор на изложбата е светски познатата Аленка Славинец, меѓународно признат фотограф, творец и уметник на визуелните комуникации.

Така со првиот дипломатски настан во Скопје годинава ја започнавме серијата настани, со која ќе ја одбележуваме 25-годишнината од дипломатските односи. Со бројни дипломатски, економски и културни настани низ целата држава ќе ја покажеме и прикажеме широката палета на дипломатски односи меѓу државите и нивните граѓани. Од минатото ќе одиме во иднината. Ве покануваме да ни се придружите!

Проф. д-р. Милан Јазбец

Амбасадор_____________________________________________________________________

 

Sot, e dielë, 15 Janarë 2017, është një ditë tejet e veçantë në historinë e Sllovenisë.

 

Pikërisht 25 vite më parë, Sllovenia u njoh ndërkombëtarisht dhe fiksoi përgjithmonë pozitën e saj në hartën botërore. Ka qenë një kohë emocionuese që ndjehet akoma dhe kujtimi për të është ende i gjallë.

 

Ai vit si i tillë ishte i veçantë edhe për tjetër gjë – ndër të tjera sepse Sllovenia dhe Maqedonia vendosën marrëdhënie reciproke diplomatike. Sllovenia ishte atëherë shteti i parë që hapi ambasadën e saj në Shkup, ndërsa ambasada e parë e Maqedonisë u hap pikërisht në Ljubljanë. Këto fakte tashmë janë pjesë e historisë diplomatike, megjithatë mbeten me ne në jetën e përditshme.

 

Shënuam të dy përvjetorët, dy njëzet e pesëvjet jubiletë, të premten e kaluar, më 13 Janarë, me hapjen e ekspozitës fotografike të lipicanëve në Galerinë e NLB-së në qendrën e qytetit. Lipicanët janë racë e veçantë e kuajve të rritur tashmë për më shumë se gjysmë mijëvjeçari në vendin Lipica të Slloveninë jugperëndimore, nga duar të kujdesshme dhe të afta sllovene e të lidhura ngushtë me natyrën. Autor i ekspozitës është fotografja me famë botërore, znj. Alenka Slavinec, krijuese dhe artist i komunikimit vizual.

 

Ky ishte evenimenti i parë në seri të njëzet e pesëve me të cilat do të shënojmë dy përvjetorët në mbarë vendin. Me një numër të evenimenteve diplomatike, ekonomike dhe kulturore në mbarë vendin do të pasqyrojmë dhe ilustrojmë gamën e gjerë diplomatike mes shteteve dhe qytetarëve të tyre.

 

Të inspiruar nga e kaluara hapërojmë kah e ardhmja.

 

Ju ftojmë përzemërsisht që të na bashkangjiteni!

Prof. Dr. Milan Jazbec

Ambasador

 _____________________________________________________________________

 

Today, Sunday, January 15, 2017, is a very special day in the history of Slovenia.

 It was exactly 25 years ago when Slovenia received a series of international recognitions and thus fixed its position on the world map forever. It was a thrilling time that is still felt like that and its memory is alive as ever.

 

But also the year as such was something special – among others because Slovenija and Macedonia mutually established diplomatic relations. Slovenia was then the first state to open its Embassy in Skopje, while the first Macedonian Embassy was opened precisely in Ljubljana. These facts are nowadays already part of diplomatic history, but nevertheless remain with us.

 

We celebrated both anniversaries, both twenty five years jubilees, on previous Friday, January 13, with the opening of the photographic exhibition about »lipicanci« in the NLB Gallery in the city center. Lipicanec (Lipica horse) is a special breed of a horse that has been brought up already for half a millennium in a place called Lipica in the southwestern Slovenia, by careful and skilled Slovene hands that are closely connected with nature. The author of the exhibition is Ms. Alenka Slavinec, the esteemed photographer, creative mind and master of visual communication, known worldwide.

 

This was the first event in the series of twenty five with which we will celebrate both anniversaries country wide. We will travel and visit cities all around to bring diplomacy, business and culture, produce vibrations as well as create opportunities. Inspired by past we reach out to future.

 

Cordially welcome to join us!

 

 Prof. Milan Jazbec, PhD

 Ambassador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice

04.01.2017  

OBVESTILO/ИЗВЕСТУВАЊЕ/NJOFTIM

OBVESTILOVeleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju bo dne 6.1.2017, zaradi državnega praznika,...


23.12.2016  

OBVESTILO / ИЗВЕСТУВАЊЕ / NJOFTIM

OBVESTILOVeleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju bo dne 26.12.2016, zaradi državnega praznika,...


09.12.2016  

OBVESTILO: Pričetek izdaje nove serije biometričnih potnih listin

Obveščamo vas, da bo Slovenija v ponedeljek, 12.12.2016, pričela izdajati novo serijo biometričnih...


Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje

Veleposlaništvo Republike Slovenije
Majka Tereza 42
MK-1000 Skopje, Makedonija
Telefon: (+) 389 2 317 87 30/34 
Faks: (+) 389 2 317 66 31
E-pošta: sloembassy.skopje(at)gov.si

Konzularni oddelek:
E-pošta: vsk-vize.mzz(at)gov.si


NUJNI PRIMERI izven uradnih ur (za državljane Republike Slovenije):
Telefon: (+) 389 75 470 001

Twitter MZZRS

Napovednik

01.12.2016  

DNEVI SLOVENSKE KULTURE, 6.-8. 12. 2016

Obavještavamo Vas da će se od 6.-8.12. 2016 g. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u okviru...


01.12.2016  

DIPLOMATSKI BAZAR, 3. 12. 2016

Tudi letos bo v Sarajevu, na Skenderiji, organiziran zimski diplomatski bazar, in sicer 3. 12....