Veleposlaništvo RS Skopje /

Dobrodošli na spletnih straneh Veleposlaništva Republike Slovenije v Skopju

15. januar 2017 je prav poseben dan v Sloveniji. Pred točno petindvajsetimi leti je naša država postala mednarodno priznana in se je s tem neizbrisno uvrstila na svetovni zemljevid. To je bil čaroben čas, ki se še vedno tako čudi in je spomin nanj živ, kot le kaj.

Pa tudi tisto leto je bilo sploh nekaj posebnega – še zato, ker sta Slovenija in Makedonija vzpostavili diplomatske odnose, Slovenija je potem celo kot prva država odprla svoje veleposlaništvo v Skopju, prvo makedonsko pa je bilo odprto ravno v Ljubljani. Ta dejstva so danes že del diplomatske zgodovine, a vseeno ostajajo z nami v vsakdanjem življenju.

Oba jubileja, obe petindvajsetletnici, smo obeležili v petek, 13. januarja, ko smo v Galeriji NLB v središču mesta odprli fotografsko razstavo o lipicancih. Lipicanec je pasma konja, ki jo v kraju Lipica v jugozahodni Sloveniji že pol tisočletja gojijo pozorne in z naravo povezane slovenske roke. Avtorica razstave je Alenka Slavinec, mednarodno priznana fotografinja, ustvarjalka in umetnica vizualnih komunikacij svetovnega slovesa.

Tako smo s prvim diplomatskim dogodkom v Skopju letos pričeli serijo dogodkov, s katerimi bomo počastili petindvajseto obletnico diplomatskih odnosov. Z ravno takim številom izstopajočih diplomatskih, gospodarskih in kulturnih dogodkov po vsej državi bomo pokazali in  prikazali pestro paleto diplomatskih stikov med državama in njunimi prebivalci. Iz preteklosti gremo v prihodnost.  

Vabljeni, da se nam pridružite!

Prof. dr. Milan Jazbec

Veleposlanik

Поздравен говор на македонски јазик

Fjalim përshëndetës në gjuhën shqipe

 

15. 09. 2017

Obvestilo MF RS varčevalcem, ki so imeli na dan 27.4.1992 neizplačane devizne vloge vložene v srbskih bankah ali njihovih podružnicah

Obvestilo (http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/43/3269/) je namenjeno slovenskim državljanom in osebam, ki so imele do 27.04.1992 stalno prebivališče v Sloveniji in so imetniki neizplačane devizne vloge v bankah s sedežem na ozemlju Srbije ali njihovih poslovalnicah v drugih republikah nekdanje SFRJ, razen Slovenije; varčevalci, ki so imeli devizne račune odprte v poslovalnicah srbskih bank na ozemlju Slovenije so izključeni, ker je jamstvo za te vloge na podlagi ustavnega zakona iz leta 1991 prevzela Slovenija, devizne vloge pa so izplačale slovenske banke. Varčevalci morajo ob uveljavitvi zahtevka priložiti dokument, katerega vsebino sta uskladili ministrstvi za finance Slovenije in Srbije, ter ga je mogoče na podlagi pisne ali elektronske zahteve pridobiti na Ministrstvu za finance Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti - zbiranje podpor volivcev

OBVESTILO

Obveščamo, da je Državni zbor Republike Slovenije obvestil notranje ministrstvo Republike Slovenije, da je pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI, vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6.11.2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu, Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01 in 74/06). Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podpora se lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona poda na naslednje načine:

1.         OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM:

Volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco. Ob tem opozarjamo, da se identiteta praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina). Potrjen obrazec pošlje volivec na naslov:

Ocvirk Jožef Ivan

P.P. 3

4208 Šenčur

2.         PREKO ENOTNEGA DRŽANEGA PORTALA E-UPRAVA (https://e-uprava.gov.si/):

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

3.         VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.).

4.         VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ). Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti. Uradne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Skopju za stranke so vsak delovni ponedeljek, sredo in petek od 9 do 12 ure in v sredo tudi od 14 do 16 ure.

5.         BOLNI IN INVALIDI

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju.

Novice

19.10.2017  

Bilateralne štipendije za študijsko leto 2017/18

Vlada Republike Slovenije vsako leto objavi omejeno število štipendij za izmenjavo tujh študentov....


13.09.2017  

Uradni obisk predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza

V torek, 12. septembra 2017, se je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez...


17.07.2017  

Ob dnevu mednarodnega kazenskega pravosodja MZZ poziva k odpravi nekaznovanosti za najhujše zločine

Ljubljana, 17. julija 2017 – Na današnji dan obeležujemo 19. obletnico sprejema Rimskega statuta,...


Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje

Veleposlaništvo Republike Slovenije
Majka Tereza 42
MK-1000 Skopje, Makedonija
Telefon: (+) 389 2 317 87 30/34 
Faks: (+) 389 2 317 66 31
E-pošta: sloembassy.skopje(at)gov.si

Konzularni oddelek:
E-pošta: vsk-vize.mzz(at)gov.si


NUJNI PRIMERI izven uradnih ur (za državljane Republike Slovenije):
Telefon: (+) 389 75 470 001

Twitter MZZRS

Napovednik

06.09.2017  

KONZULARNI DAN v BITOLI, četrtek 7. september 2017 ob 15:00 do 17:00 ure

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da bo v četrtek 7. septembra 2017 v...


29.08.2017  

OBVESTILO / СООПШТЕНИЕ / LAJMËRIM / ANNOUNCEMENT

OBVESTILO  Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju bo dne 01.08.2017, zaradi verskega...