Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
01.09.2015  

Za spremembo zakona o minimalni plači

"Mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, v imenu zvez in konfederacij slovenskih sindikatov, vložil pobudo za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Državni zbor je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek 1.9.2015, zadnji (šestdeseti) dan za zbiranje podpisov pa petek 30.10.2015. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo "ZA SPREMEMBO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI". Skladno s 16. b členom ZRLI poda volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oz. pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Volivec lahko preda svojo pobudo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Podporo lahko podajo tudi volilci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu, v času uradnih ur, potrdi uradna oseba veleposlaništva. Tako potrjen obrazec lahko volivec pošlje pobudniku na naslov:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana."