Veleposlaništvo RS Skopje /Gospodarstvo /Bilateralno sodelovanje /

Slovenija in Severna Makedonija sta pomembni gospodarski partnerici, gospodarski odnosi med državama so zelo dobri. Gospodarsko sodelovanje na vseh ravneh (blagovna in storitvena menjava, naložbe) konstantno raste. Glavni cilj je povečati blagovno menjavo na 500 mio EUR in poglobiti gospodarsko sodelovanje tudi na področjih storitev in tujih neposrednih naložb. Podjetja z večinskim slovenskim kapitalom zagotavljajo v Severni Makedoniji približno 2.500 delovnih mest.

9.-10. 5. 2018 je v Ljubljani potekalo 11. zasedanje Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Severno Makedonijo. Slovenskemu delu Skupne komisije je predsedoval DS v MZZ Mirošič, makedonskemu pa DS v Ministrstvu za gospodarstvo Pavlovski.

Blagovna menjava: Skupna blagovna menjava med državama je v letu 2018 znašala 307 mio EUR (v letu 2017 289 mio EUR) in se je za 6,14% zvišala glede na leto 2017. Vrednost izvoza je v letu 2018 znašala 192,61 mio EUR (v 2017 185,2 mio EUR). Vrednost uvoza pa je znašala 114,44 mio EUR (v 2017 104,1 mio EUR). V prvi polovici 2019 se je blagovna menjava med državama, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečala za 11 % in je znašala 162 mio EUR. Izvoz je znašal 100 mio EUR (povišanje za 9 %), uvoz pa 61,6 mio EUR (14 % povišanje).

Menjava storitev: Po podatkih Banke Slovenije je konec leta 2018 skupna menjava storitev znašala 60,4 mio EUR (leta 2017 51,7 mio EUR), kar predstavlja  14 % povišanje  glede na leto 2017.

Neposredne naložbe: Po podatkih Banke Slovenije je do leta 2018 skupna vrednost slovenskih neposrednih naložb v Severni Makedoniji znašala 383,4 mio EUR. Severna Makedonija je na četrtem mestu med državami, kamor Slovenija največ investira (za Hrvaško, Srbijo in BIH). Slovenske investicije so usmerjene predvsem v trgovino, zavarovalništvo ter kemično in avtomobilsko industrijo. Vlada Severne Makedonije v državo privablja tuje investitorje in jim, v okviru prosto gospodarskih con, nudi številne ugodnosti. Makedonske investicije v Sloveniji so konec leta 2018 kumulativno znašale 18,4 mio EUR (na 32. mestu).

Turizem: V letu 2018 je Slovenijo obiskalo 22.436 gostov iz Severne Makedonije, kar je 7,31 % več kot leta 2017. Ustvarili so 65.652 nočitev oziroma 17 % več kot leta 2017. V skupnem številu tujih nočitev in prihodov pri nas predstavljajo gostje iz Severne Makedonije približno 0,5% glede na vse tuje turiste pri nas.