Veleposlaništvo RS Skopje /O veleposlaništvu /Konzulat /Pristojnosti konzulata in častnega konzula /

V skladu z Zakonom RS o zunanjih zadevah so naloge konzulatov in častnih konzulov naslednje:
 
- varovanje interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-pravnih zadev;

- spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja;

- poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na konzularnem območju in širše o dogajanju v sprejemni državi;

- razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi;

- vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju;

- skrb za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu v sprejemni državi.

Častnega konzula predlaga minister za zunanje zadeve izmed oseb, ki živijo v sprejemni državi in uživajo ugled ter zaupanje, da bodo lahko primerno opravljale konzularne naloge.