Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov /

V tem poglavju boste pridobili vse informacije v zvezi s postopkom ugotavljanja vzajemnosti in možnostmi nakupa nepremičnin s strani tujih državljanov v Republiki Sloveniji: 

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_civilno_pravo/sektor_za_civilno_pravo/nakup_nepremicnin_s_strani_tujih_drzavljanov/