Veleposlaništvo RS Skopje /Napovednik /
28.12.2020  

OBVESTILO / СООПШТЕНИЕ / LAJMËRIM / ANNOUNCEMENT

                                                                Obvestilo

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da konzularni oddelek veleposlaništva ne bo sprejel strank od 28.12.2020 do 01.01.2021.

 

                                                                Соопштение

Амбасадата на Република Словенија во Скопје, соопштува дека конзуларниот оддел на амбасадата нема да работи со странки од 28.12.2020 до 01.01.2021.

 

                                                                 Lajmërim

Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Shkup lajmëron se sektori konsullor i ambasadës nuk do të punojë me palë nga 28.12.2020 deri më 01.01.2021.

 

                                                                 Announcement

The Embassy of the Republic of Slovenia in Skopje announces that the consular section of the Embassy will not accept clients from 28.12.2020 until 01.01.2021.