Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
17.05.2019  

Slovenski tradicionalni zajtrk na makedonski osnovni šoli Bratstva in edinstva na Ohridu

Slovensko veleposlaništvo v Skopju je ob priložnosti druge obeležitve 20. maja kot Svetovnega dneva čebel v sodelovanju s Shenolom Islamom, častnim konzulom Slovenije v RSM s sedežem na Ohridu, dne 16. maja 2019 izvedlo "Tradicionalni slovenski medeni zajtrk"  v makedonski osnovni šoli 'Bratstvo in edinstvo' na Ohridu.

Šola je bila izbrana iz dveh razlogov, prvič ker  je ena od najstarejših osnovnih šol v ohridski regiji in drugič zaradi njene multietničnosti, saj šolo obiskujejo učenci makedonske (500), albanske (300) in turške (200) nacionalnosti. 

Predstavniki osnovne šole in učenci so slavnostno sprejeli ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandro Pivec,  ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo RSM Ljupcha Nikolovskega, slovenskega veleposlanika dr.  Milana Jazbeca, častnega konzula Shenola Islama, predsednico Mestne skupnosti Občine Ohrid, predstavnike Čebelarskega društva na Ohridu in ostale člane slovenske delegacije. Oba ministra in VP dr. Jazbec so podali uvodni nagovor učencem na temo druga obeležitve 20. maja kot Svetovnega dneva čebel. Postrežen je bil tradicionalni slovenski zajtrk. Ob tem je potekal tudi  kulturni program, ki so ga pripravili učenci in pedagoška predstavitev pomena čebel za življenje na zemlji.

Ob tej priložnosti so bili podeljene tri nagrade: za najboljši spis o pomembnosti čebel za ekosistem, najboljšo risbo in najboljšo sliko narejeno iz recikliranega materiala, ki je bila podarjena Veleposlaništvu RS v Skopju.

 

 

По повод втората прослава на 20 мај како Светскиот ден на пчелите, Словенечката амбасада во Скопје во соработка со Шенол Ислам, почесен конзул на Словенија во РСМ со седиште во Охрид, на 16 мај 2019 година, одржа "Традиционален словенечки меден доручек" во македонското основно училиште “Братство и единство„ во Охрид.

Училиштето беше избрано од две причини, прво поради тоа што е едно од најстарите основни училишта во охридскиот регион, а второ поради неговата мултиетничност, бидејќи училиштето го посетуваат ученици од македонска (500), албанска (300) и турска (200) националност.

Претставниците на основното училиште и учениците ги поздравија министерката за земјоделство, шумарство и прехрана на Република Словенија, д-р. Александра Пивец, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ Љупчо Николовски, словенечкиот амбасадор, д-р. Милан Јазбец, почесениот конзул Шенол Ислам, претседателката на Општинската совет на Охрид, претставници на пчеларството во Охрид и други членови на словенечката делегација. Двајцата министри и амбасадорот д-р. Јазбец имаа воведно обраќање за учениците на тема втората прослава на 20 мај како Светски ден на пчелите. Беше послужен традиционален словенечки појадок. Покрај тоа, учениците подготвиле културна програма и педагошка презентација на важноста на пчелите за живот на земјата.

По тој повод беа доделени три награди: за најдобар есеј за важноста на пчелите за екосистемот, најдобриот цртеж и најдобрата слика направена од рециклиран материјал, која беше подарена на Амбасадата на Република Словенија во Скопје.