Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
15.01.2016  

Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji v letu 2016

Obveščamo, da je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije dne

17. 12. 2015 objavil Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega

Balkana v Sloveniji za leto 2016 (202. javni razpis).

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si),

kjer je na voljo tudi neuradni prevod javnega razpisa v angleški jezik :

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/202-javni_razpis/THIS_IS_AN_U

NOFFICIAL_TRANSLATION_202_public_call_-_eng.pdf

Predmet 202. javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana za

podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v

Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja , in sicer za:

- magistrski študij (druga stopnja),

- doktorski študij (tretja stopnja).

Med države Zahodnega Balkana se po tem javnem razpisu prištevajo Bosna in

Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in

Republika Srbija.

Štipendija se dodeli za:

- šolnino v višini dejanske šolnine , vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno

študijsko leto in

- življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in

štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 202. javni razpis). Rok za

prijavo je 7. 10. 2016.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spodaj navedenih kontaktih :

DORIS SATTLER (doris.sattler(at)sklad-kadri.si), tel št. 38614345892

PETRA BAJT (petra.bajt(at)sklad-kadri.si), tel št. 38614341562