Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
17.09.2015  

Obvestilo o spremembih uradnih konzularnih ur Veleposlaništva

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča o spremembi uradnih konzularnih ur veleposlaništva. Od 01.10.2015 dalje bodo konzularne ure za poslovanje s strankami vsak (razen praznikov): ponedeljek od 9 do 12 ure, sreda od 9 do 12 ure in od 14 do 16 ure, petek od 9 do 12 ure.

СООПШТЕНИЕ

Амбасадата на Република Словенија во Скопје информира за промени во работното време на конзуларното одделение на Амбасадата. Од 01.10.2015 год., работното време со странки на конзуларното одделение (со исклучок на државните празници) е следно: понеделник од 09.00 -12.00 часот, среда од 09.00-12 часот/14.00 – 16.00 часот,петок од 09.00 -12.00 часот.

LAJMËRIM

Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Shkup dëshiron të informojë për ndryshimet në orët zyrtare të departamenit konsullor të Ambasadës. Nga 01.10.2015 e më tutje, orët zyrtare për punë me palë në departamenit konsullor (me përjashtim të festave shtetërore) janë si në vijim: е hënë nga ora 09.00 - 12.00, е mërkurë nga ora 09- 12. 00/14.00 - 16.00, е premte nga ora 09.00 - 12.00 orë.

ANNOUNCEMENT 

The Embassy of the Republic of Slovenia in Skopje wishes to inform about the changes in the official hours of the Consular section of the Embassy. From 01 October 2015 onwards official hours for dealing with clients in the Consular section (excluding public holidays) are as follows: Monday from 09.00 – 12.00 hrs, Wednesday from 09- 12. 00 hrs/14.00 – 16.00 hrs, Friday from 09.00 – 12.00 hrs.